Artworks ~ $ 1,000 1,886점작품
900,000원  
The Joy(사과꽃) by 황두순

40.9 x 31.8 cm

no.p30987

900,000

420,000원  
무제(舞題, The tittle-Dance) by 문지민

31.8 x 31.8 cm

no.p29889

420,000

800,000원  
함께_together by 김문태

35 x 45 cm

no.p30033

800,000

1,000,000원  
Illusion8 by 갈영

30 x 30 cm

no.p8284

1,000,000

780,000원  
그레이스(Grace) 블랙(거울 포함) by 임현숙

40 x 120 cm

no.p8936

780,000

780,000원  
그레이스(Grace) 블루(거울 포함) by 임현숙

40 x 120 cm

no.p8938

780,000

900,000원  
The Joy(선인장꽃) by 황두순

37 x 27 cm

no.p30989

900,000

780,000원  
그레이스(Grace) 골드(거울 포함) by 임현숙

40 x 120 cm

no.p8935

780,000

800,000원  
그리움_lonaina by 김문태

35 x 70 cm

no.p29967

800,000

1,000,000원  
용두암1 by 최용건

35 x 23 cm

no.p29061

1,000,000

1,000,000원  
대둔산 설경1 by 최용건

35 x 23 cm

no.p29049

1,000,000

1,000,000원  
Blooming by 이선희

33.5 x 33.5 cm

no.p14812

1,000,000

900,000원  
안달루시아 유채 by 백성흠

22 x 22 cm

no.p29242

900,000

600,000원  
봄바람 by 한해숙

30 x 30 cm

no.p14897

600,000

1,000,000원  
친구들 by 남궁순

54 x 14 cm

no.p5632

1,000,000

420,000원  
무제(舞題, The tittle-Dance) by 문지민

31.8 x 31.8 cm

no.p29883

420,000

250,000원  
나무의자 by 임현숙

13 x 18 cm

no.p8963

250,000

600,000원  
복을 담다 by 서경애

27 x 27 cm

no.p14878

600,000

1,000,000원  
성산일출봉1 by 최용건

35 x 23 cm

no.p29060

1,000,000

500,000원  
몽환의 풍경.8-6 by 김희준

39 x 18.5 cm

no.p6763

500,000