40.9x31.8cm (42↓) 527점작품
900,000원  
화합06 by 박운섭

40.9 x 24.2 cm

no.p1370

900,000

900,000원  
정물[디지털판화] by 노재환

27 x 39 cm

no.p14857

900,000

3,200,000원  
Festival by 곽연

40 x 40 cm

no.p29019

3,200,000

3,200,000원  
One fine day by 곽연

40 x 40 cm

no.p29020

3,200,000

3,200,000원  
One fine day by 곽연

40 x 40 cm

no.p29024

3,200,000

3,200,000원  
Wating for the truth by 곽연

40 x 40 cm

no.p29016

3,200,000

2,400,000원  
한 여름밤의 꿈 by 곽연

36.2 x 30.3 cm

no.p1508

2,400,000

900,000원  
꽃이 있는 풍경6 by 전혜옥

40.9 x 31.8 cm

no.p10803

900,000

700,000원  
일상 by 이은경

34 x 40 cm

no.p4724

700,000

1,200,000원  
후두-둑 雨 by 이은경

29 x 41 cm

no.p2505

1,200,000

700,000원  

31.8 x 40.9 cm

no.p2666

700,000

900,000원  
memory by 김용옥

40.9 x 31.8 cm

no.p2461

900,000

900,000원  
still life by 김용옥

40.9 x 31.8 cm

no.p2672

900,000

700,000원  
몽환의 풍경.8-15 by 김희준

39 x 18.5 cm

no.p6771

700,000

800,000원  
몽환화 7-2 by 김희준

21 x 39 cm

no.p6720

800,000

800,000원  
몽환화 7-3 by 김희준

21 x 39 cm

no.p6721

800,000

800,000원  
안, 밖, 밖, 안(개별판매가) by 오영숙

40 x 40 cm

no.p3728

800,000

600,000원  
비밀의 화원 by 서은혜

40.9 x 31.8 cm

no.p14688

600,000

1,500,000원  
Recovery(회복) by 이주영

31.5 x 41 cm

no.p4032

1,500,000

1,200,000원  
Spring(샘) by 이주영

31.8 x 41 cm

no.p4018

1,200,000