27.3x22cm(29↓) 104점작품
1,200,000원  
가을의 언덕 by 신홍직

22 x 27.3 cm

no.p29476

1,200,000

1,000,000원  
행복한 날에 by 서경애

27 x 27 cm

no.p14866

1,000,000

1,000,000원  
무안해변 by 손영선

27.3 x 22 cm

no.p11335

1,000,000

1,600,000원  
Harmony by 곽연

27.5 x 27.5 cm

no.p815

1,600,000

1,200,000원  
기쁜날 by 곽연

27 x 20 cm

no.p1462

1,200,000

1,600,000원  
봄날에 by 곽연

28 x 22.5 cm

no.p1493

1,600,000

1,600,000원  
환희 by 곽연

28 x 28 cm

no.p1458

1,600,000

700,000원  
詩는 午睡中 by 이은경

27 x 19 cm

no.p2440

700,000

700,000원  
생각 by 이은경

27 x 19.5 cm

no.p2434

700,000

500,000원  
몽환화 by 김희준

16 x 28 cm

no.p3413

500,000

500,000원  
몽환화 7-2-21 by 김희준

17 x 26 cm

no.p6749

500,000

500,000원  
몽환화 7-2-22 by 김희준

17 x 26 cm

no.p6750

500,000

600,000원  
몽환화 7-2-23 by 김희준

17 x 26 cm

no.p6751

600,000

500,000원  
Shadow-autumn4 by 김정선

27 x 22 cm

no.p2950

500,000

600,000원  
내면의 심상적이미지 by 김서희

18 x 26 cm

no.p9030

600,000

8,000,000원  
현장(現場) 2007C by 우무길

27 x 27 x 20 cm

no.p934

8,000,000

500,000원  
꽃길 by 나수영

26 x 20 cm

no.p14561

500,000

600,000원  
가을이미지 by 이미선

28.8 x 28.8 cm

no.p12447

600,000

600,000원  
갈대밭 길위의 상념 by 이미선

28.8 x 28.8 cm

no.p12446

600,000

600,000원  
녀와 남의 하모니 by 이미선

28.8 x 28.8 cm

no.p12448

600,000