193x130cm(200↓) 201점작품
24,000,000원  
청산Ⅲ by 임미자

194W x 130H cm

no.p4555

24,000,000

0원  
fly 013 에디션(가변성작업) by 민성호

0W x 170H cm

no.p12723

구매문의

0원  
벚꽃(유성 동학사) by 임창열

194W x 112H cm

no.p15494

구매문의

30,000,000원  
용 이야기 by 이희중

170W x 150H cm

no.p30127

30,000,000

30,000,000원  
수(壽)(Longevity) by 이희중

150W x 180H cm

no.p30129

30,000,000

0원  
꿈-대아리소견-여름,가을,겨울,봄 by 류창희

172W x 56H cm

no.p2020

구매문의

20,000,000원  
치유 by 이주영

111.5W x 192H cm

no.p4056

20,000,000

5,000,000원  
Footnote by 오영숙

180W x 40H x 15D cm

no.p3729

5,000,000

12,000,000원  
긍휼 by 이주영

111.5W x 192H cm

no.p4066

12,000,000

0원  
Connection by 한송준

170W x 92H cm

no.p9989

구매문의

25,000,000원  
생명의 기쁨 by 양향옥

80W x 179H cm

no.p13648

25,000,000

8,000,000원  
구멍 속 풍경 by 박병윤

179.5W x 90H cm

no.p10341

8,000,000

6,000,000원  
mind map by 박재연

190W x 90H x 40D cm

no.p7066

6,000,000

0원  
우리時代 神話 Myth of our time by 정영한

193.9W x 112.1H cm

no.p28664

구매문의

44,000,000원  
아름다운 동행 by 곽연

191W x 112.1H cm

no.p804

44,000,000

10,000,000원  
능선 by 신은섭

178W x 85H cm

no.p5685

10,000,000

0원  
돌로부터,국립현대미술관 소장(동아미술상 수상작품) by 계낙영

45W x 180H x 45D cm

no.p15454

구매문의

50,000,000원  
일상적이미지 by 유인수

193.9W x 97H cm

no.p7955

50,000,000

30,000,000원  
Creation-horse by 장동문

130.3W x 194H cm

no.p6850

30,000,000

30,000,000원  
Creation-horse by 장동문

130.3W x 194H cm

no.p6838

30,000,000