65.1x53cm(68↓) 377점작품
3,000,000원  
over there (red) by 허필석

65.1 x 53 cm

no.p28787

3,000,000

5,000,000원  
봄바람 by 이존립

65 x 65 cm

no.p14258

5,000,000

1,500,000원  
선택 by 김정아

52 x 64 cm

no.p3435

1,500,000

4,500,000원  
염원 by 최병창

65 x 50 cm

no.p12036

4,500,000

3,000,000원  
Exterior by 김호성

50 x 65.1 cm

no.p14171

3,000,000

3,000,000원  
일상- 그녀 리네아 by 김호성

45.5 x 65.1 cm

no.p14165

3,000,000

2,250,000원  
흩날림 by 박운섭

65.1 x 45.5 cm

no.p30698

2,250,000

1,000,000원  
책가도(기쁨) by 김정희2

35 x 63 cm

no.p10284

1,000,000

1,000,000원  
책가도(소망) by 김정희2

35 x 63 cm

no.p10285

1,000,000

5,000,000원  

65 x 65 cm

no.p8753

5,000,000

3,750,000원  
솔(Pine Tree) by 구명본

50 x 65.1 cm

no.p4177

3,750,000

1,100,000원  
꿈에 취한 그녀의 편지12-5 by 이희정

65 x 29 cm

no.p10179

1,100,000

3,000,000원  
염원 by 서경애

63 x 54 cm

no.p4503

3,000,000

6,000,000원  
Harmony by 곽연

45.5 x 65.1 cm

no.p1521

6,000,000

6,000,000원  
Harmony by 곽연

45.5 x 65.1 cm

no.p820

6,000,000

5,000,000원  
섬 그리고 달 by 이은경

65 x 64 cm

no.p2438

5,000,000

3,800,000원  
고요한 하루 by 김숙

65.1 x 53 cm

no.p3598

3,800,000

3,800,000원  
자작나무 숲 2 by 김숙

65.1 x 50 cm

no.p3603

3,800,000

1,500,000원  
비밀의 화원 by 서은혜

65.1 x 53 cm

no.p14687

1,500,000

3,000,000원  
Thistle-Memory by 이명화

45.5 x 65.1 cm

no.p10788

3,000,000