53x45.5cm(55↓) 1,639점작품
1,500,000원  
결-붉은 닭 by 고동희

53 x 40.9 cm

no.p13808

1,500,000

1,500,000원  
결-붉은 닭 by 고동희

53 x 40.9 cm

no.p13809

1,500,000

2,500,000원  
Flexible mass-5 by 박재연

50 x 45 x 42 cm

no.p9870

구매문의

3,500,000원  
자연의 소리 by 김정숙

53 x 53 cm

no.p151

3,500,000

3,500,000원  

53 x 45.5 cm

no.p3799

3,500,000

3,500,000원  
여인 by 도문희

45.5 x 53 cm

no.p3778

3,500,000

5,000,000원  
가을밤 by 이희중

53 x 41 cm

no.p30475

5,000,000

3,000,000원  
무의식의향연 by 김정미

45.5 x 53 cm

no.p14363

3,000,000

1,000,000원  
소행성 Σ by 최현자

37 x 53 cm

no.p13281

1,000,000

4,000,000원  
꽃피는 집 by 신철

53 x 45.5 cm

no.p31613

4,000,000

7,000,000원  
또 다른 나 by 안경문

40 x 50 cm

no.p11498

7,000,000

2,500,000원  
담적원영II by 정혜란

53 x 45.5 cm

no.p14386

2,500,000

2,500,000원  
담적원영III by 정혜란

53 x 45.5 cm

no.p14387

2,500,000

1,500,000원  
님맞이 by 송해용

53 x 45.5 cm

no.p14596

1,500,000

6,000,000원  
트임차통 백자점토 by 심재천

33 x 49 x 33 cm

no.p15099

6,000,000

2,000,000원  
At the Marina Bay by 이익렬

53 x 45.5 cm

no.p27699

2,000,000

1,200,000원  
기원합니다 by 김정아

50 x 50 cm

no.p14138

1,200,000

3,000,000원  
사랑은 늘 가까이... by 나옥자

53 x 40.9 cm

no.p13710

3,000,000

2,500,000원  
From Roy Lichtenstein14 by 김원희

40.9 x 53 cm

no.p1029

2,500,000

1,500,000원  
Chaos0084 by 노재환

30 x 50 cm

no.p14865

1,500,000